Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

MasterCard Gold

Karta kredytowa MasterCard Gold

Złota karta płatnicza przeznaczona dla posiadaczy rachunku ES Prestiż.

Złota karta MasterCard Gold jest akceptowana w kraju i za granicą i we wszystkich punktach handlowo-usługowych oraz bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard. Umożliwia dokonywanie płatności za zamówione za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie towary i usługi. Gwarantuje maksymalną swobodę i niezależność finansową!

złóż wniosek kontaktowy

 • 0 zł za wydanie karty,
 • 0 zł za użytkowanie karty,
 • możliwość płatności kartą przez Internet lub telefon,
 • dzięki technologii zbliżeniowej płatności do 50 zł nie wymagają potwierdzenia numerem PIN czy podpisem, wystarczy zbliżyć kartę do czytnika umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych,
 • do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na czas podróży,
 • 0 zł za transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą,

Typ karty: MasterCard Gold
Okres ważności:  4 lata
Płatności internetowe: TAK
Standardowy dzienny limit wypłaty gotówki: 5.000 zł
Standardowy dzienny limit transakcji bezgotówkowych: do wysokości przyznanego limitu
 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej w ESBANKU Banku Spółdzielczym: 
1) okres limitu kredytu = 48 miesięcy, 2) oprocentowanie limitu kredytu = 9,84%, 3) całkowita kwota limitu kredytu = 11.100,00 zł, 4) wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie limitu kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 4372,03 zł, 5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu limitu kredytu i całkowitej kwoty limitu kredytu =  15.472,03 zł

Zamówiona w placówce Banku karta jest nieaktywna, zostanie ona wysłana do Ciebie na adres korespondencyjny.

 

Aktywacji karty można dokonać na dwa sposoby:

 • Telefonicznie (+48) 22 515 35 25
  7 dni w tygodniu, 24 h na dobę
  Proces aktywacji karty dokonany telefonicznie jest natychmiastowy!
 • W placówce Banku

   

Numer PIN zostanie wysłany na podany w umowie / wniosku adres korespondencyjny (nie dotyczy kart wznowionych i duplikatów bez numeru PIN)

3D Secure to usługa polegająca na zabezpieczaniu transakcji internetowych dodatkowym hasłem. Nowy system posiada certyfikacje organizacji płatniczych VISA International oraz MasterCard International i umożliwia dokonywanie transakcji przez Internet o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

Rejestracja w systemie 3D Secure jest możliwa na dwa sposoby:

 • poprzez dedykowaną stronę internetową - link TUTAJ,
 • podczas dokonywania płatności kartą za zakupy dokonane w Internecie.

Każda transakcja potwierdzona jest dodatkowo hasłem - kodem SMS wysyłanym na telefon komórkowy podany we wniosku, które Klient nadaje przy rejestracji karty.

Instrukcję opisującą proces rejestracji karty w systemie 3D Secure można pobrać TUTAJ.

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:
Zespół Zastrzegania Kart

Numer telefonu dostępny całą dobę
tel. 22 515 31 50

Dzwoniąc z zagranicy należy wybrać:
tel. +48 22 515 31 50

 

W celu zastrzeżenia karty można także skorzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu (+48) 828 828 828.
System ten obsługiwany jest przez Związek Banków Polskich. Pozwala on zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii do banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznania mowy - po wypowiedzianej nazwie wydawcy karty system automatycznie przekierowywuje Klientów na infolinię SGB, celem dokonania zastrzeżenia karty.Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwa wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Wraz z kartą MasterCard Gold otrzymujesz pakiety ubezpieczeń, zawierające następujące ubezpieczenia:


Pakiet Bezpieczna Karta wariant Classic:
W ramach pakietu Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu szkody polegające na:
1. Utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego - w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty, do kwoty 150 EURO.
2. Uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty - jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu, do kwoty 5.000 PLN.
3. Uszczupleniu mienia Ubezpieczonego w wyniku:
1) kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub
2) zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty - jeśli szkoda powstała w trakcie do 30 dni od daty zakupu. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty płatniczej, których jednostkowa wartość zakupu jest nie mniejsza niż 200,00 PLN z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, gotówki, czeków, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów do kwoty 1.000 PLN.

Pakiet Bezpieczny Podróżnik Wariant Classic:
W ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do:
1. zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu - do kwoty 20.000 EURO
2. wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa - do kwoty 10.000 PLN.

 

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Wydanie karty głównej

0 zł

Wydanie karty dołączonej

0 zł

Wydanie nowej karty w miejsce karty utraconej

25,00 zł

Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty)

150,00 zł*

Wznowienie karty

0 zł

Zastrzeżenie karty

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach spółdzielczych
b) w kasach SGB
c) w bankomatach obcych
d) w kasach obcych
e) za granicą


3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 7,00 zł

*opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000,00 zł