Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt Dobry Plon

Kredyt Dobry Plon

Kredyt Dobry Plon jest nieodnawialnym kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej.

złóż wniosek kontaktowy

 • niskie oprocentowanie oraz niska prowizja przygotowawcza,
 • środki otrzymujesz jednorazowo lub w transzach,
 • spłacasz kredyt według indywidualnego terminarza, dostosowanego do Twoich możliwości. 

Kto może wziąć kredyt?

 • osoby fizyczne i podmioty gospodarcze będące użytkownikami gruntów rolnych


Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony jest na:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóź, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec, maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakup paliwa na cele rolnicze.


Okres kredytowania

 • 12 miesięcy


Wysokość kredytu

 • Maksymalna wysokość kredytu nie powinna przekraczać równowartości ceny 30 q żyta na 1 ha użytków rolnych wyliczonej według średnich cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowę kredytową, ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi 1 573,20 zł na 1 ha użytków rolnych.


Oprocentowanie kredytu

 • Zmienne
 • liczone w stosunku rocznym w wysokości nie niższej niż niż 5,90%


Spłata kredytu

 • Jednorazowa
 • udokumentowanie w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z Banku środków finansowych fakturami VAT i innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia,
 • nie wydzierżawianie gruntów innemu użytkownikowi do czasu całkowitej spłaty kredytu.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

1%